“သျှမ်းပြည်အတွင်းရှိ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ”

“သျှမ်းပြည်အတွင်းရှိ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ”

Leave a comment